serwis palników olejowych

Ponieważ podaż energii słonecznej przypada głównie

serwis palników olejowych
Możliwe jest wykorzystywanie energii słonecznej do zaspokojenia potrzeb grzewczych budynków.
Rozróżnia się pasywne i aktywne systemy ogrzewania słonecznego, w zależności od tego, czy do wykorzystania energii słonecznej konieczne jest zuży.