PILNE! Zobacz TYLKO Jeśli Chcesz znaleźć psychologa

że każdy człowiek jest wyjątkowy, a jego doświadczenia są niepowtarzalne. Ze względu na niepowtarzalność oraz wyjątkowość doświadczania przez istotę ludz

Dodane: 06-03-2021 01:29
PILNE! Zobacz TYLKO Jeśli Chcesz znaleźć psychologa psychoterapia Kraków

Ogólne założenia terapii Gestalt

Psychoterapia Gestalt, wywodząca się z nurtu terapii humanistycznych, wyznaje indywidualne podejście do pacjenta. Podejście terapii Gestalt zakłada, że każdy człowiek jest wyjątkowy, a jego doświadczenia są niepowtarzalne. Ze względu na niepowtarzalność oraz wyjątkowość doświadczania przez istotę ludz


© 2019 http://w.rybnik.pl/